Pagina's

zaterdag 29 mei 2010

Gestegen hypotheekrente

Veel mensen kiezen voor een korte rentevaste periode bij het afsluiten van een hypotheek. Echter na deze korte periode kan het rentepercentage fors hoger uitvallen.

Afsluiten van een hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek zijn de maandlasten voor de meeste mensen doorslaggevend. Dit verklaart het succes van de aflossingsvrije hypotheek en de beleggingshypotheek. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar waardoor aflossen gedurende de looptijd minder gangbaar is geworden. U kunt beter uw geld op een spaarrekening zetten dan gebruiken voor de aflossing.


Korte rentevast periodes

In tijden met lage rentestanden kunt u een hypotheek sluiten met een rentevaste periode van vijf jaar tegen een percentage onder de 5%. Voor langere periodes moet u een hoger percentage aan hypotheekrente betalen. Toch is het in veel gevallen veiliger om voor een langere periode te kiezen, omdat rentepercentages in een korte periode sterk kunnen stijgen. De meeste mensen kopen namelijk een huis uitgaande van het maximale wat ze kunnen besteden. Dit heeft als nadeel dat men een forse stijging van de hypotheekrente in de volgende periode mogelijk niet kan dragen (uitgaande van een ongeveer gelijk inkomen als vijf jaar geleden).


Lange rentevast periodes

Sluit u uw hypotheek af in een periode met hoge rentestanden, kunt u overwegen om het niet voor een lange periode van bijvoorbeeld twintig jaar vast te zetten. Begin jaren tachtig hadden we in Nederland te maken met hypotheekrentes boven de 10%. Had u in deze periode een huis gekocht met een lange rentevaste had u ook in tijden met lage rentestanden aan de hogere rente vast gezeten.


Onzekerheid

Helaas weet u vooraf niet hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Indien de hypotheekrente op een bepaald moment hoog staat, is het mogelijk dat het nog verder gaat stijgen. Toch zou iedereen die een hypotheek sluit moeten kiezen voor de zekerheid in de toekomst. Kies een langere rentevaste periode. Doet u dit niet dan loopt u kans dat de hogere lasten in een nieuwe periode niet meer op te brengen zijn.

Bron: http://financieel.infonu.nl/hypotheek/23692-gestegen-hypotheekrente.html

© Kraayenoord EnterprisesWelke toeslagen heb ik recht op?

Via de Belastingdienst hebt u onder voorwaarden recht op bepaalde toeslagen. Deze zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In dit artikel treft u nadere informatie aan over enkele toeslagen van de Belastingdienst.

Aan de Belastingdienst moeten wij belastingen betalen, maar ze betalen ook toeslagen uit aan belastingplichtigen die hier recht op hebben. Indien u recht hebt op een toeslag krijgt u dit maandelijks uitbetaald. Gerechtigden die dit niet aangevraagd hebben krijgen het alsnog toegekend bij de jaarlijkse aangifte. Belastingplichtigen die niet automatisch een aangifteverzoek hebben ontvangen, moeten zelf actie ondernemen. Ze kunnen in dat geval een aangifteprogramma downloaden op de website van de Belastingdienst. De bedragen genoemd in dit artikel zijn indicatiebedragen. De exacte bedragen kunnen afwijken.

Zorgtoeslag

Per 1 januari 2006 hebben wij in Nederland de nieuwe zorgverzekering. Deze is in de plaats gekomen van de dure particuliere ziektekostenverzekering (was voor de hogere inkomens) en de ziekenfondsverzekering (voor de lagere inkomens). De nieuwe zorgverzekering geldt voor alle Nederlanders, dus ook voor de lagere inkomens. Doordat de ziekenfondsverzekering veel goedkoper was dan de nieuwe zorgverzekering heeft de overheid de zorgtoeslag in het leven geroepen. De zorgtoeslag moet het verschil in premie voor de lagere inkomens voor een groot deel opvangen. De voorwaarden voor deze toeslag zijn:
 • De belastingplichtige moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
 • Minimaal 18 jaar oud zijn
 • Voor een belastingplichtige zonder een fiscale partner bedraagt het inkomen maximaal ongeveer €33.000
 • Voor belastingplichtigen met een fiscale partner bedraagt het gezamenlijke inkomen maximaal ongeveer €48.000

Huurtoeslag (huursubsidie)

Deze toeslag kunt u aanvragen indien de huur te hoog is in vergelijking met uw inkomen.
De hoogte van de toeslag en in hoeverre u in aanmerking komt voor de toeslag, is afhankelijk van veel verschillende factoren. De voorwaarden zijn gericht op:
 • Het huis: moet minimaal een eigen voordeur, keuken en toilet hebben
 • Maandelijkse huur: De huur mag niet meer bedragen dan ongeveer €650
 • Leeftijd: De huurder moet minimaal 18 jaar zijn (of minderjarig en gehuwd)
 • Het inkomen: Het gezamenlijke gezinsinkomen bedraagt maximaal ongeveer €29.000 (voor 65 plussers gelden andere bedragen)
 • Het vermogen: Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen is er een maximum gesteld aan het vermogen.

Kindgebonden budget (Kindertoeslag)

Per 2009 is het Kindertoeslag vervangen door het kindgebonden budget. Dit is te beschouwen als een bijdrage in de kosten voor de kinderen. Dit bedrag wordt uitgekeerd naast het kinderbijslag. De hoogte van het budget is afhankelijk van:
 • Het inkomen
 • Het aantal minderjarige kinderen

Kinderopvangtoeslag

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze neemt de kosten voor het opvangen van de kinderen gedeeltelijk over, in de periode dat de belastingplichtigen werken of een opleiding volgen. Ook de toeslagpartner (fiscale partner) moet in de periode van opvang werk verrichten of een opleiding volgen. Onder voorwaarden is het ook mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen om de kans op werk te vergroten. Het is wel een vereiste dat de kinderen worden opgevangen door een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Maximale toeslag kinderopvang?

De uurtarieven voor de opvang kunnen verschillen per kinderopvangorganisatie. De toeslag heeft maximaal betrekking op een uurtarief van €6,10 (2009). De meeste kinderopvangcentra houden dit bedrag ook maximaal aan.

Bron: http://financieel.infonu.nl/belasting/40397-welke-toeslagen-heb-ik-recht-op.html

© Kraayenoord Enterprises

Hoe kom je uit de schulden?

Steeds meer Nederlandse gezinnen zitten in de schulden en kunnen er moeilijk weer uitkomen. De belangrijkste rekeningen worden betaald, maar maandelijks blijven er steeds meer rekeningen liggen.

Gezinnen met problematische schulden zullen er waarschijnlijk niet zonder hulp weer uitkomen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij gezinnen met een maandelijks inkomen op bijstandsniveau met een schuld boven de €10.000. Bij lichte schulden kunnen gezinnen zelf vaak effectieve maatregelen treffen om maandelijks rond te komen zonder schulden. Zodra er schulden zijn gemaakt wordt het nog moeilijker om rond te komen.

Vier tips om er voor te zorgen dat u de schulden de baas blijft


1) Zet de schulden op een rijtje
Veel gezinnen met schulden weten niet precies hoe goed of slecht de eigen financiële positie is. Waar lopen de leningen? Wat betaalt u daarvoor? Vaak is het verstandig om hier inzicht in te krijgen. Schulden opgebouwd met creditcards brengen zeer hoge rentes met zich mee die u maandelijks moet betalen. U kunt beter de schulden bundelen bij één betrouwbare financiële instelling met een redelijk rentepercentage.

2) Weet wat er uitgaat en in komt
Het is zeer bewerkelijk, maar het is verstandig om met een begroting te werken. Hierin moet u alle inkomsten en vaste lasten opnemen. Hieruit blijkt op ieder ogenblik hoe u er financieel voor staat. U kunt zien hoeveel geld u nog over heeft voor de rest van de maand. Om overzicht te houden moet u de begroting elke avond bijwerken.

3) Vergelijk de inkomsten met de uitgaven
Indien de uitgaven iedere maand hoger zijn dan de inkomsten, dan heeft u een structureel probleem. Dit kan veroorzaakt worden door te hoge maandelijkse aflossing en rente over de bestaande schulden. De uitgaven moeten in ieder geval lager worden om nog grotere problemen te voorkomen. Enkele tientjes per maand tekort komen kunt u waarschijnlijk oplossen door te besparen, maar enkele honderden euro’s aan terugkomend tekort kunt u waarschijnlijk niet zelf oplossen.

4) Zoek hulp
Het probleem is vaak dat mensen te laat onderkennen dat er geldproblemen zijn. Bij een opgebouwde hoge schuld is het moeilijk om dit weer om te keren. Door op tijd te erkennen dat er problemen zijn, kunt u nog hulp zoeken. Dit kunt u doen door aan te kloppen bij schuldhulpverlenende instellingen of bij de gemeentelijke kredietbank.
Bron:  http://financieel.infonu.nl/lenen/33645-hoe-kom-je-uit-de-schulden.html

© Kraayenoord Enterprises

donderdag 27 mei 2010

Hypotheken vergelijken - overzicht van verschillende vormen

Hypotheken bestaan in verschillende vormen. Afhankelijk van uw financiële situatie kiest u de hypotheek die het beste past. In dit artikel staan de belangrijkste vormen, met hun specifieke kenmerken op een rijtje. Ook wordt kort uitgelegd wat de hypotheek inhoud.

Kenmerken Verschillende Hypotheekvormen

 • Aflossingsvrije hypotheek: lage maandlasten, er wordt alleen rente betaald.
 • Spaarhypotheek: maximaal fiscaal voordeel en aan het eind van de looptijd geen schuld meer.
 • Beleggingshypotheek: maximaal fiscaal voordeel en vermogensopbouw door beleggen.
 • Spaar- en beleggingshypotheek: maximaal fiscaal voordeel en vermogensopbouw door sparen en beleggen.
 • Lineaire hypotheek: maandlasten worden steeds lager en aan het eind van de looptijd geen schuld meer.
 • Annuïteitenhypotheek: gelijkblijvende bruto maandlasten en aan het eind van de looptijd geen schuld meer.

Aflossingsvrije Hypotheek

De maandlasten van deze hypotheek zijn laag, doordat er gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald over het geleende bedrag. Hierdoor zijn de netto maandlasten minimaal. Pas aan het einde van de looptijd wordt er afgelost, in één keer. Echter, soms is de opbrengst van de woning niet voldoende om de hypotheek af te lossen. Er blijft dan een restschuld over. Met deze hypotheekvorm is een fiscaal voordeel te halen bij de belastingaangifte.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening. Daarnaast wordt er gespaard voor de aflossing van de hypotheekschuld. De maandlasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit spaarpremie. Met een spaarhypotheek bouwt u vermogen op door te sparen, u lost tijdens de looptijd niets af. Aan het einde van de looptijd is er een bedrag gespaard waarmee in één keer de hypotheekschuld wordt afgelost. Doordat de hypotheekschuld pas aan het einde van de looptijd wordt afgelost, wordt er maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Verder is het mogelijk een kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten bij deze hypotheekvorm, en wordt er altijd een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt er tijdens de looptijd van de hypotheek niets afgelost. Er wordt alleen rente betaald. Zo wordt er maximaal geprofiteerd van de fiscale renteaftrek. Naast het betalen van rente wordt er maandelijks (of eenmalig) een bedrag gestort voor beleggingen. Afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel levert dit meer of minder vermogen op. Met het vermogen dat zo wordt opgebouwd, wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (deels) afgelost.

Spaar- En Beleggingshypotheek

Deze hypotheekvorm is een mix van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Een deel van de hypotheek bestaat uit sparen voor vermogen, en een deel bestaat uit beleggen voor vermogensopbouw. Afhankelijk van het best passende risicoprofiel wordt er een verhouding tussen beide gekozen.

Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt er maandelijks een vast bedrag aan aflossing betaald. Met iedere aflossing daalt het totale hypotheekbedrag. Met de daling van het totale hypotheekbedrag daalt ook de maandelijkse rentelast omdat de rente wordt berekend aan de hand van het totale hypotheekbedrag. Het voordeel hiervan is dat er netto steeds minder hypotheeklasten wordt betaald. Bovendien wordt de hypotheek steeds voor een deel afbetaald. Aan het einde van de looptijd is het huis geheel hypotheekvrij. Echter, doordat de schuld afneemt, dalen ook de rentelasten waardoor het fiscale belastingvoordeel afneemt. En aan het begin van de looptijd van deze hypotheekvorm zijn de maandlasten hoog.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek wordt tijdens de looptijd afgelost. Maandelijks wordt er een vast bedrag aan rente en aflossing bij een gelijkblijvend rentetarief betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel veel groter dan het aflossingsdeel. Ieder jaar stijgt het bedrag aan aflossing en daalt het bedrag aan rente. Elk jaar kan er minder rente van de belasting worden afgetrokken waardoor de netto lasten stijgen. Met het kleiner worden van het rentedeel neemt ook het fiscale belastingvoordeel af. Gedurende de looptijd wordt er bij een gelijkblijvende rentestand minder rente betaald en meer afgelost. Doordat de schuld afneemt, dalen ook de rentelasten waardoor het fiscale belastingvoordeel afneemt.

Bron:  http://financieel.infonu.nl/hypotheek/55875-hypotheken-vergelijken-overzicht-van-verschillende-vormen.html

© Kraayenoord Enterprises

zaterdag 15 mei 2010

Sparen met of zonder voorwaarden

Spaarrekeningen zijn er in vele soorten en benamingen. De rekeningen zijn eenvoudig te groeperen in spaarrekeningen met en zonder beperkingen.

Spaarbanken hebben als doel om zoveel mogelijk spaargeld in de boeken te krijgen. Dit geld kunnen zij weer op andere manieren investeren tegen een hoger rendement om op deze manier te verdienen aan de geldstromen. De spaarbanken proberen zich te onderscheiden van de concurrentie, om op deze manier spaarders te interesseren voor een spaarrekening. De meest effectieve manier is een hoge spaarrente.


Spaarbanken overbieden elkaar

In 2008 hebben wij gezien dat buitenlandse banken onze spaarmarkt overspoelden. Nieuwkomers in Nederland boden als onbekende bank de hoogste rente van alle banken. De banken probeerden om de spaarder aan zich te binden. Dit gebeurde niet alleen in ons land, maar ook onder andere in Belgie en Duitsland. Deze banken vielen onder de depositogarantieregeling van de Nederlandsche Bank. Na het omvallen van de IJslandse Icesave waren de spaarders minder gecharmeerd van de onbekende buitenlandse banken en stapten massaal over naar banken als de Rabobank en ING.

Deposito’s

De buitenlandse nieuwkomers hebben de spaarrentes flink omhoog gedreven. Begin 2008 zagen de grootbanken de spaarders weglopen naar de rentestunters. De grootbanken gingen niet rechtstreeks de strijd aan met deze banken, maar kozen er voor om hogere rente te gaan bieden op deposito’s. Door een hoge rente te bieden op een deposito met een looptijd van één of twee jaar wisten ze veel spaarders aan zich te binden.

Zonder beperkingen een hoge rente

Door de toetreding van de buitenlandse banken werden er hogere rentes geboden op spaarrekeningen zonder beperkingen in vergelijking met spaarrekeningen met beperkingen. Op het hoogtepunt waren en drie banken die spaarrentes boden tussen de 5% en de 5,25% zonder voorwaarden of beperkingen. OHRA bood op haar maandspaarrekening een hogere rente, namelijk 7%, maar helaas gold dit slechts voor 6 maanden met als beperking dat er niet meer dan €250 per maand gestort mocht worden.

Spaarrekeningen met beperkingen

De banken zijn onderling uitgestreden en keren weer terug naar de situatie van voor 2008. De nadruk blijft wel liggen op een zo hoog mogelijke rente, maar dit wordt gegeven op rekeningen met beperkingen waardoor het in eerste instantie interessanter lijkt dan dat het is. Een spaarrekening waarop u maandelijks tot een bepaald bedrag mag storten, bijvoorbeeld €250 of €500, is leuk maar niet geschikt om bestaande spaarbedragen op te boeken. Een andere veel voorkomende beperking zijn opnamekosten. Banken rekenen bij een opname 1% of 2% aan opnamekosten.

Actuele rentestanden kunt u vinden op: E-rente.nl
Bron: http://financieel.infonu.nl/sparen/35094-sparen-met-of-zonder-voorwaarden.html


© Kraayenoord Enterprises

Nederlanders laten veel geld liggen

Veel gezinnen laten geld liggen waar ze wel recht op hebben. Ook zijn ze niet attent genoeg op flinke besparingen die ze eenvoudig enkele tientjes meer aan bestedingsruimte per maand kunnen opleveren.

Gezinnen met een laag inkomen hebben vaak recht op voorzieningen en toeslagen, maar daar maken ze onvoldoende gebruik van. Mensen die actief met hun geld bezig zijn, zien vaak ook mogelijkheden om maandelijks veel geld te besparen. Door alleen al energie te steken in het vergelijken van duurdere aankopen kunnen er grote bedragen bespaard worden. Dit geldt met name voor het aankopen van elektronica, maar ook een andere energieleverancier kan tientallen euro’s per jaar besparen.

Gezinnen met schulden

Er zijn in Nederland honderdduizenden gezinnen met grote schulden. Het zijn vaak ook gezinnen met een redelijk inkomen, maar met een slecht overzicht in hun financiën. De meeste schulden ontstaan door onoplettendheid. Er wordt meer geld uitgegeven dan dat er binnen komt. Door een paar maanden een slecht uitgavenpatroon aan te houden kunnen er eenvoudig schulden ontstaan. Op den duur ontstaan er dure schulden bij instellingen, die ook nog eens een hoog rentepercentage vragen over de lening.

Eerste prioriteit: overzicht

Gezinnen met een laag, maar ook met een hoog inkomen, moeten goed overzicht houden. Er wordt te gemakkelijk geld geleend om een aankoop te verrichten waar eigenlijk eerst voor gespaard zou moeten worden. Door verschillende schulden bij diverse financiële instellingen te maken, raken mensen het overzicht kwijt. Indien het toch noodzakelijk is om schulden te maken, bundel ze dan in één schuld. Hier wachten mensen vaak te lang mee. Zodra er betalingsproblemen zijn ontstaan (BKR-registratie), willen de banken de schulden niet meer van andere partijen overnemen. Ook moet u voorkomen dat u rood staat of een lening afsluit bij een postorderbedrijf. Deze hanteren namelijk hoge rentepercentages.

Recht op geld

Op de website Rechtopgeld.nl kunt u nagaan in hoeverre u in aanmerking komt voor voorzieningen en subsidies. Dit is een niet commerciële website die u handige aanwijzingen kan geven over waar u recht op hebt. Ook treft u hier tips aan om uw geldzaken beter op orde te krijgen.

Toeslagen.nl

Nederlanders met een middelmatig of laag inkomen, hebben vaak recht op toeslagen van de Belastingdienst. U kunt op Toeslagen.nl eenvoudig de berekeningstool gebruiken om na te gaan waar u recht op hebt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zorgtoeslag en huurtoeslag.

Hypotheek

U doet er verstandig aan om jaarlijks even stil te staan bij uw hypotheek. In het geval u een veel hogere rente moet betalen in vergelijking met de huidige rente in de markt, zijn er misschien mogelijkheden om uw maandlasten te verlagen. Dit geldt zeker in het geval u nog een korte rentevaste termijn hebt lopen op uw hypotheek. Door vroegtijdig een gesprek aan te vragen met uw bank, kunt u in sommige gevallen veel besparen. Wees wel voorzichtig met het oversluiten van hypotheken. Laat u goed informeren voordat u oversluit.

Besparen op de uitgaven

Op het internet treft u tientallen goede websites aan die u tips kunnen geven over diverse geldzaken. Ook de vergelijkingssites op het gebied van spaarrentes, energie en prijsvergelijkingen kunt u uw voordeel mee doen. 

Bron: http://financieel.infonu.nl/geld/51242-nederlanders-laten-veel-geld-liggen.html

Onderhandelen over de prijs

Onderhandelen over de prijs kunt u doen bij het kopen van een huis, maar ook bij het aankopen van elektronica en andere dure goederen. Ook bij het leveren van diensten kunt u over de prijs en aanvullende voorwaarden onderhandelen.

Op de markt kunt u tegenwoordig onderhandelen over alles, van een stuk kaas tot een paar sokken. U hoeft echter niet te verwachten dat u op redelijk goedkope producten korting gaat krijgen, maar u kunt altijd een poging wagen. De winstmarges zijn vaak klein op producten als een paar sokken en kleding op de markt. Zodra u meerdere in één keer afneemt is het redelijk om een korting te bedingen. Bij het aankopen van duurdere elektronica kunt u vaak wel korting krijgen. In ieder geval doet u er verstandig aan om van meerdere winkels de prijzen te vergelijken van het product. Op deze manier kunt u eerst de goedkoopste zaak uitzoeken en vervolgens proberen om de prijs nog iets omlaag te krijgen.

Wanneer heeft onderhandelen zin?

Bij de meeste winkels die een onderdeel zijn van een keten, heeft onderhandelen geen zin. U hoeft niet te proberen om bij de kassa van de V&D te onderhandelen over de prijs. Ten eerste is de caissière zelf niet bevoegd om korting te geven. Ten tweede zullen zij dit niet doen, uit angst dat andere klanten ook gaan vragen om lagere prijzen. Het meeste succes zult u hebben bij de zelfstandige winkelier en op de markt. Voor duurdere producten kunt u het in principe vrijwel overal proberen.

Onderhandelen bij het kopen van een huis

Eén van de belangrijkste onderhandelingen waar u ooit in terecht komt is die over huizenprijzen. De verkoper wil graag het huis verkopen, en de bieder wil het huis kopen tegen een veel lager bedrag dan de vraagprijs. Zodra het slecht gaat met de huizenmarkt krijgen de kopers de macht. De verkopers moeten veel moeite doen om het huis te verkopen en zullen vaak akkoord gaan met een lagere koopsom. Als bieder moet u in eerste instantie ver onder de prijs gaan zitten, maar niet zover dat u niet serieus overkomt. Bij het eerste tegenbod van de verkopers moet u nooit accepteren, zelfs niet als zij zelf zeggen dat het hun laagste bod is. Eventueel doet u nog een tegenbod, maar laat daar wel de nodige tijd over heen gaan. Bij dit bod doet u er verstandig aan om aan te geven dat dit u hoogste bod zal zijn. Gaat het echt niet lukken, dan kunt u het huis toch nog eventueel voor het hogere bedrag kopen.

Algemene tips om uw onderhandelingspositie te verbeteren

Bij het onderhandelen is het belangrijk om een duidelijke strategie in uw hoofd te hebben. U moet zich voorbereiden op de mogelijke situaties, zodat u de verkoper altijd een stapje vóór bent. Een tweede belangrijke tip is om de sfeer wel positief te houden. Gaat u er negatief in zitten, dan voelt de verkoper zich beledigd en zal het onderhandelen worden afgebroken. Zoek voor beide partijen naar positieve feiten om de transactie toch doorgang te laten vinden. Val niet meteen voor mooie praatjes van de verkoper en houdt u doel voor ogen. Zodra de autoverkoper zegt dat de auto zo goedkoop is dat hij er verlies op maakt, moet u dit met een korreltje zout nemen. 

Bron: http://zakelijk.infonu.nl/diversen/38617-onderhandelen-over-de-prijs.html


Vergelijkingssites

Het internet staat vol met vergelijkingssites. U kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een vergelijkingssite voor.

Vergelijken

Er zijn dergelijk sites voor zeer diverse zaken. Van een Cartridge tot aan verzekeringen en leningen. Internet is ook uiterst geschikt om op een eenvoudige manier complexe producten met elkaar te vergelijken. Indien u bijvoorbeeld op zoek bent naar een laptop kunt u via deze sites meerdere merken met elkaar vergelijken, rekening houdende met uw wensen en voorkeuren.

Verzekeringen

Indien u een verzekering zoekt voor uw auto, kunt u alle websites van verzekeraars nalopen om de gewenste verzekering op te zoeken. Naast de tijd dat het u kost, zijn er ook nog verschillen in voorwaarden die u met elkaar zou moeten vergelijken. Voorbeelden van vergelijkingssites op het gebied van verzekeringen:


Spaarrekeningen

Spaarrentes verschillen erg tussen de diverse banken. Mogelijk kunt u uw spaargeld voor een hogere vergoeding bij een andere bank onderbrengen. Voorbeelden van vergelijkingssites:

Notarissen

Indien u een huis gaat kopen of u laat een testament opmaken, kunt u niet zonder een notaris. De kosten van de diensten van de notaris kunnen behoorlijk oplopen. Mogelijk kunt u euro’s besparen door niet naar de plaatselijke notaris te gaan, maar naar de notaris enkele kilometers verderop. Voorbeelden van vergelijkingssites:

Consumentensites

Er zijn ook vergelijkingssites die diverse vergelijkingen aanbieden. Hier kunt u elektronica, maar bijvoorbeeld ook kinderwagens met elkaar vergelijken. Voorbeelden van consumentensites:

Mobiele telefonie

Vrijwel alle Nederlanders hebben tegenwoordig een mobiele telefoon. Via de volgende sites kunt u de tarieven van de verschillende aanbieders vergelijken:

Bron: http://financieel.infonu.nl/geld/13295-vergelijkingssites.html   

  Vergelijken is geld verdienen

  Op het internet kunt u vrijwel alles met elkaar vergelijken. Door eerst te vergelijken kunt u veel geld besparen. Ook kunt u op het internet bevindingen aantreffen van consumenten die hun visie geven over bepaalde producten en diensten.

  Producten die veel met elkaar vergeleken worden zijn verzekeringen, vakanties en aanbiedingen van telecombedrijven. Het aanbod van productvergelijkingen is de laatste jaren sterk toegenomen. Vooral voor vakanties kunt u daar uw voordeel mee op doen. U kunt niet alleen met een paar drukken op toetsen een gedegen vergelijkingsonderzoek verrichten, maar u kunt ook nagaan in hoeverre er mensen zijn die slechte ervaringen hebben gehad met een bepaalde touroperators of bepaalde vakantiebestemmingen.


  Eerst vergelijken dan kopen

  Veel consumenten staan nog huiverig tegenover aankopen op het internet. Ze kijken het liefst de verkoper in de ogen en willen het aan te kopen product eerst voelen en grondig bekijken. Toch doet u er verstandig aan om eerst op het internet te zoeken naar de beste prijs. Op bijvoorbeeld een televisie kunt u tientallen euro’s besparen door naar een andere electronicazaak te gaan binnen uw eigen woonplaats. U hoeft niet meer verschillende winkels af te lopen en hebt toch de scherpste prijs. Als consument moet u niet altijd voor het goedkoopste product gaan. De kwaliteit is vaak belangrijker dan de prijs.

  De maandlasten verlagen door te vergelijken

  De meeste consumenten letten goed op de acties in de supermarkten. Dit kan bij de boodschappen een paar euro’s besparen. De vergelijkingen die veel geld kunnen opleveren doen consumenten juist te weinig. Tientallen euro’s besparen op de maandlasten door over te stappen naar een andere energieleverancier of een hypotheek sluiten bij een andere bank in plaats van uw huisbank. De meeste mensen zouden ook veel geld kunnen besparen door de verzekeringen eens kritisch tegen het licht te houden.

  Verzekeringen vergelijken

  Door de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken, kunt u veel geld besparen. Bij de goedkopere verzekeraar krijgt u hetzelfde product, alleen de prijs is anders. U moet hierbij wel oppassen dat u niet alleen vergelijkt op de premie. De verzekering is mogelijk wel goedkoper, maar de dekking kan ook beperkter zijn. De meeste verzekeraars hanteren echter vergelijkbare dekkingen ten opzichte van de concurrentie. U kunt ook besparen door overbodige verzekeringen op te zeggen of verzekeringen aan te passen. Iemand die in een oude auto rijdt hoeft geen wa/casco dekking (all risks) te hebben. In geval van schade kijkt de verzekeraar namelijk naar de dagwaarde van de auto vóór de opgetreden schade, maar om de premie vast te stellen kijkt hij naar de nieuwwaarde van de auto in het betreffende bouwjaar.

  De hoogste spaarrente

  De consumenten die hun geld niet toevertrouwen aan de beurs, zullen hun geld op een spaarrekening zetten. De hoogste spaarrente volgen, zal het hoogste rendement opleveren. Op het internet treft u diverse websites aan waarop u eenvoudig de hoogste spaarrentes kunt achterhalen. Een groot nadeel hierbij is dat de rentes de volgende dag weer verlaagd kunnen worden. De spaarrentes zijn namelijk variabel en de hoogte van de spaarrente word bepaald door de betreffende bank. Over het algemeen kunt u wel stellen dat de meeste banken wel ongeveer dezelfde trend aanhouden. De hoogte van de spaarrente is namelijk ook afhankelijk van de rentestanden op de geldmarkt.

  Bron: http://financieel.infonu.nl/geld/55287-vergelijken-is-geld-verdienen.html