Pagina's

donderdag 27 mei 2010

Hypotheken vergelijken - overzicht van verschillende vormen

Hypotheken bestaan in verschillende vormen. Afhankelijk van uw financiële situatie kiest u de hypotheek die het beste past. In dit artikel staan de belangrijkste vormen, met hun specifieke kenmerken op een rijtje. Ook wordt kort uitgelegd wat de hypotheek inhoud.

Kenmerken Verschillende Hypotheekvormen

  • Aflossingsvrije hypotheek: lage maandlasten, er wordt alleen rente betaald.
  • Spaarhypotheek: maximaal fiscaal voordeel en aan het eind van de looptijd geen schuld meer.
  • Beleggingshypotheek: maximaal fiscaal voordeel en vermogensopbouw door beleggen.
  • Spaar- en beleggingshypotheek: maximaal fiscaal voordeel en vermogensopbouw door sparen en beleggen.
  • Lineaire hypotheek: maandlasten worden steeds lager en aan het eind van de looptijd geen schuld meer.
  • Annuïteitenhypotheek: gelijkblijvende bruto maandlasten en aan het eind van de looptijd geen schuld meer.

Aflossingsvrije Hypotheek

De maandlasten van deze hypotheek zijn laag, doordat er gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald over het geleende bedrag. Hierdoor zijn de netto maandlasten minimaal. Pas aan het einde van de looptijd wordt er afgelost, in één keer. Echter, soms is de opbrengst van de woning niet voldoende om de hypotheek af te lossen. Er blijft dan een restschuld over. Met deze hypotheekvorm is een fiscaal voordeel te halen bij de belastingaangifte.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening. Daarnaast wordt er gespaard voor de aflossing van de hypotheekschuld. De maandlasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit spaarpremie. Met een spaarhypotheek bouwt u vermogen op door te sparen, u lost tijdens de looptijd niets af. Aan het einde van de looptijd is er een bedrag gespaard waarmee in één keer de hypotheekschuld wordt afgelost. Doordat de hypotheekschuld pas aan het einde van de looptijd wordt afgelost, wordt er maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Verder is het mogelijk een kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten bij deze hypotheekvorm, en wordt er altijd een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt er tijdens de looptijd van de hypotheek niets afgelost. Er wordt alleen rente betaald. Zo wordt er maximaal geprofiteerd van de fiscale renteaftrek. Naast het betalen van rente wordt er maandelijks (of eenmalig) een bedrag gestort voor beleggingen. Afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel levert dit meer of minder vermogen op. Met het vermogen dat zo wordt opgebouwd, wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (deels) afgelost.

Spaar- En Beleggingshypotheek

Deze hypotheekvorm is een mix van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Een deel van de hypotheek bestaat uit sparen voor vermogen, en een deel bestaat uit beleggen voor vermogensopbouw. Afhankelijk van het best passende risicoprofiel wordt er een verhouding tussen beide gekozen.

Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt er maandelijks een vast bedrag aan aflossing betaald. Met iedere aflossing daalt het totale hypotheekbedrag. Met de daling van het totale hypotheekbedrag daalt ook de maandelijkse rentelast omdat de rente wordt berekend aan de hand van het totale hypotheekbedrag. Het voordeel hiervan is dat er netto steeds minder hypotheeklasten wordt betaald. Bovendien wordt de hypotheek steeds voor een deel afbetaald. Aan het einde van de looptijd is het huis geheel hypotheekvrij. Echter, doordat de schuld afneemt, dalen ook de rentelasten waardoor het fiscale belastingvoordeel afneemt. En aan het begin van de looptijd van deze hypotheekvorm zijn de maandlasten hoog.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek wordt tijdens de looptijd afgelost. Maandelijks wordt er een vast bedrag aan rente en aflossing bij een gelijkblijvend rentetarief betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel veel groter dan het aflossingsdeel. Ieder jaar stijgt het bedrag aan aflossing en daalt het bedrag aan rente. Elk jaar kan er minder rente van de belasting worden afgetrokken waardoor de netto lasten stijgen. Met het kleiner worden van het rentedeel neemt ook het fiscale belastingvoordeel af. Gedurende de looptijd wordt er bij een gelijkblijvende rentestand minder rente betaald en meer afgelost. Doordat de schuld afneemt, dalen ook de rentelasten waardoor het fiscale belastingvoordeel afneemt.

Bron:  http://financieel.infonu.nl/hypotheek/55875-hypotheken-vergelijken-overzicht-van-verschillende-vormen.html

© Kraayenoord Enterprises

Geen opmerkingen:

Een reactie posten