Pagina's

zaterdag 29 mei 2010

Welke toeslagen heb ik recht op?

Via de Belastingdienst hebt u onder voorwaarden recht op bepaalde toeslagen. Deze zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In dit artikel treft u nadere informatie aan over enkele toeslagen van de Belastingdienst.

Aan de Belastingdienst moeten wij belastingen betalen, maar ze betalen ook toeslagen uit aan belastingplichtigen die hier recht op hebben. Indien u recht hebt op een toeslag krijgt u dit maandelijks uitbetaald. Gerechtigden die dit niet aangevraagd hebben krijgen het alsnog toegekend bij de jaarlijkse aangifte. Belastingplichtigen die niet automatisch een aangifteverzoek hebben ontvangen, moeten zelf actie ondernemen. Ze kunnen in dat geval een aangifteprogramma downloaden op de website van de Belastingdienst. De bedragen genoemd in dit artikel zijn indicatiebedragen. De exacte bedragen kunnen afwijken.

Zorgtoeslag

Per 1 januari 2006 hebben wij in Nederland de nieuwe zorgverzekering. Deze is in de plaats gekomen van de dure particuliere ziektekostenverzekering (was voor de hogere inkomens) en de ziekenfondsverzekering (voor de lagere inkomens). De nieuwe zorgverzekering geldt voor alle Nederlanders, dus ook voor de lagere inkomens. Doordat de ziekenfondsverzekering veel goedkoper was dan de nieuwe zorgverzekering heeft de overheid de zorgtoeslag in het leven geroepen. De zorgtoeslag moet het verschil in premie voor de lagere inkomens voor een groot deel opvangen. De voorwaarden voor deze toeslag zijn:
 • De belastingplichtige moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
 • Minimaal 18 jaar oud zijn
 • Voor een belastingplichtige zonder een fiscale partner bedraagt het inkomen maximaal ongeveer €33.000
 • Voor belastingplichtigen met een fiscale partner bedraagt het gezamenlijke inkomen maximaal ongeveer €48.000

Huurtoeslag (huursubsidie)

Deze toeslag kunt u aanvragen indien de huur te hoog is in vergelijking met uw inkomen.
De hoogte van de toeslag en in hoeverre u in aanmerking komt voor de toeslag, is afhankelijk van veel verschillende factoren. De voorwaarden zijn gericht op:
 • Het huis: moet minimaal een eigen voordeur, keuken en toilet hebben
 • Maandelijkse huur: De huur mag niet meer bedragen dan ongeveer €650
 • Leeftijd: De huurder moet minimaal 18 jaar zijn (of minderjarig en gehuwd)
 • Het inkomen: Het gezamenlijke gezinsinkomen bedraagt maximaal ongeveer €29.000 (voor 65 plussers gelden andere bedragen)
 • Het vermogen: Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen is er een maximum gesteld aan het vermogen.

Kindgebonden budget (Kindertoeslag)

Per 2009 is het Kindertoeslag vervangen door het kindgebonden budget. Dit is te beschouwen als een bijdrage in de kosten voor de kinderen. Dit bedrag wordt uitgekeerd naast het kinderbijslag. De hoogte van het budget is afhankelijk van:
 • Het inkomen
 • Het aantal minderjarige kinderen

Kinderopvangtoeslag

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze neemt de kosten voor het opvangen van de kinderen gedeeltelijk over, in de periode dat de belastingplichtigen werken of een opleiding volgen. Ook de toeslagpartner (fiscale partner) moet in de periode van opvang werk verrichten of een opleiding volgen. Onder voorwaarden is het ook mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen om de kans op werk te vergroten. Het is wel een vereiste dat de kinderen worden opgevangen door een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Maximale toeslag kinderopvang?

De uurtarieven voor de opvang kunnen verschillen per kinderopvangorganisatie. De toeslag heeft maximaal betrekking op een uurtarief van €6,10 (2009). De meeste kinderopvangcentra houden dit bedrag ook maximaal aan.

Bron: http://financieel.infonu.nl/belasting/40397-welke-toeslagen-heb-ik-recht-op.html

© Kraayenoord Enterprises

Geen opmerkingen:

Een reactie posten